Home / Bewindvoering

Bewindvoering

Gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten in hun eigen taal, hierbij kunt u denken aan talen zoals: Arabisch, Turks, Tigrinya. 

Beautiful Minds, Bewindvoering is een jonge organisatie die zich voorgenomen heeft om mensen met schulden bij te staan door ook de dienstverlening bewindvoering aan te bieden. Onderscheidend hierbij is het aanbod voor anderstaligen die de Nederlandse taal matig beheersen in eigen taal te begeleiden en te ondersteunen op weg naar een schuldvrij bestaan.

In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Deze wet schrijft voor dat gemeenten ondersteuning bieden aan inwoners met (problematische) schulden. Tegelijkertijd biedt de Wgs gemeenten ook de ruimte om groepen (tijdelijk) uit te sluiten van hulp. Het niet op orde hebben van de administratie, onvoldoende motivatie of een recent eerder beroep op schuldhulpverlening zijn veel voorkomende uitsluitingsgronden. De dagelijkse praktijk laat zien dat er voor mensen met problematische schulden zelden passende ondersteuning is. Dit is een groot probleem binnen onze samenleving: het voortbestaan van een dergelijke schuldsituatie ontregelt het leven enorm. Zorgen of zelfs ruzies om financiën kunnen relaties met familie en vrienden behoorlijk onder druk zetten. Als er beslag is gelegd op het inkomen valt het niet mee om passende woonruimte te vinden of vast te houden. En voor werkgevers zijn loonbeslagen (te) vaak een aanleiding om een tijdelijk contract niet te verlengen. Ook hierdoor komt de economische zelfredzaamheid in geding.

We hebben bewindvoering in onze diensten opgenomen omdat we preventief en duurzaam resultaat willen boeken. Het voorkomen van schulden en mensen daarbij begeleiden vraagt maatwerk en ondersteuning in het gedrag. Beautiful Minds BV onderscheidt zich binnen deze dienstverlening door haar methodische manier van werken: in het traject wordt op zoek gegaan naar de intrinsieke motivatie van de cliënt. Schulden zijn immers een gevolg van een bepaald gedrag. Wij gaan op zoek naar de oorzaken en gaan voor inzicht en gedragsverandering. Vervolgens is het aan de cliënt om zich te committeren aan het eigen plan van aanpak, waarop de begeleiding van start gaat.

Wij helpen u om uw financiële situatie weer op de rit te krijgen. Het individu staat voor ons centraal, ontkokerd denken en doen, de verbinding zoeken met de samenwerkingspartners in het belang van de cliënt.

Top