Home / De nieuwe toekomst

De nieuwe toekomst

Meerderheid deelneemsters geactiveerd richting werk, vrijwilligerswerk of opleiding

Eind juni 2016 is het project De Nieuwe Toekomst afgerond. Van november 2014 tot en met juni 2016 is het project van De Nieuwe Toekomst in acht gemeenten ingezet voor vrouwen met een verleden van huiselijk geweld om hen op weg te helpen naar sociale participatie en economische zelfstandigheid.  In Limburg is het project De Nieuwe Toekomst uitgevoerd in Maastricht en Roermond. Ons personeel en netwerk werd ingezet voor de trainingen voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Het doel van de training was om eigen kwaliteiten beter te leren kennen, meer zelfvertrouwen te krijgen en nieuwe inzichten over zichzelf te kunnen opdoen.

De effecten van die inzet worden afgemeten op de zogenoemde Participatieladder. Uit de effectmeting blijkt dat de meerderheid van de deelneemsters flinke stappen heeft gezet op de Participatieladder en daadwerkelijk geactiveerd is richting werk, vrijwilligerswerk of opleiding. 

Vóór deelname aan De Nieuwe Toekomst bevond de meerderheid van de deelneemsters zich op de laagste twee treden van de Participatieladder. Dat betekent dat zij nauwelijks  deelnamen aan georganiseerde activiteiten. Na afloop is hun aantal tot minder dan de helft gedaald. De grootste groep, bijna 70%,  wordt dan gevormd door deelneemsters die zich bevinden op trede 3 en hoger van de Participatieladder. Door de inzet van onze ervaren trainers in samenwerking met de methodiek van de nieuwe toekomst zijn meer deelneemsters gaan deelnemen aan georganiseerde activiteiten, en is ook het aantal deelneemsters dat onbetaalde en betaalde werkzaamheden verricht, flink gestegen. Zo’n 53% van de deelneemsters is één of meer treden gestegen op de Participatieladder. Geconcludeerd kan worden dat veel deelneemsters mede door deze mooie samenwerking zijn geactiveerd richting werk, vrijwilligerswerk of een opleiding.


Top