Home / Statushouders

Statushouders

Beautiful Minds zet zich in voor de integratie van anderstaligen. Dit doen wij al ruim vijftien jaar op lokaal niveau binnen de gemeentes waar anderstaligen woonachtig zijn. Wij ondersteunen bij vragen op het gebied van werk, inkomen, zorg en welzijn. Beautiful Minds  werkt met een concept en methodiek waarin de zelfredzaamheid van iemand centraal staat. Landelijk zijn er veel ontwikkelingen gaande over de statushouder. Het huisvesten van statushouders heeft effect op andere beleidsterreinen waaronder participatie. Beautiful Minds heeft zich gespecialiseerd in het geven van workshops/trainingen gericht op participatie in eigen taal. De resultaten gericht op uitstroom naar werk en vrijwilligerswerk zijn uiterst positief. Om die reden willen wij ons groepsgerichte aanpak onder de aandacht brengen binnen de overheidsinstanties.


Voor vragen over de workshops kunt u  contact opnemen met Shami Rajab


Taal & Werk

Top