Home / Vacatures

Vacatures

Consulent Zorg en Ondersteuning ( WMO)
I Zuid- Limburg          I Salaris: In overleg          I HBO          I 40 uur

De medewerkers van het cluster Zorg en Ondersteuning bieden de burgers ondersteuning, zodat iedereen binnen de maatschappij zo goed mogelijk kan meedoen. Dit gebeurt door het voeren van een gesprek om te inventariseren op welke levensgebieden knelpunten zitten. Samen met de burger worden vervolgens conclusies getrokken en de meest passende ondersteuning gekozen. Dit kunnen voorzieningen binnen het dorp zijn, binnen het eigen netwerk of, als dat geen oplossing biedt, kan het een maatwerkvoorziening zijn.

Medewerker Planning & Control
I Noord- Limburg          I Salaris: In overleg          I HBO          I 40 uur

Als medewerker Planning en Control ondersteun en adviseer je samen met de adviseur Planning en Control de afdelingen bij diverse P&C-werkzaamheden. Je toetst de analyses van de budgethouders en stelt begrotingswijzigingen op. Ook begeleid je budgethouders bij overige financiële vraagstukken. Je bereidt de werkzaamheden van de P&C cyclus mede voor, zoals het opstellen van bepaalde overzichten. Goede kennis en vaardigheden op het gebied van Excel zijn noodzakelijk.

Concrete werkzaamheden voor de begroting zijn onder andere de boekingen en budgettair neutraal maken van de producten afval en riool, opstellen en doorvoeren van de urenramingen, berekeningen van de OZB en de kostendekkendheid van leges en heffingen.

Juridisch adviseur
I Zuid- Limburg          I Salaris: In overleg          I HBO          I 40 uur

Het team Juridische Zaken houdt zich in grote lijnen bezig met de volgende werkzaamheden:

Bezwaar- en beroepschriften;
Klachten;
Civiele procedures;
Advisering complexe dossiers;
Aansprakelijkstellingen;
Juridische kwaliteitszorg.
De Adviseur VHT-C (juridisch)

Vergunningverlener Ruimtelijke Ordening
I Zuid- Limburg          I Salaris: In overleg          I HBO          I 16 uur

Vergunningverlener ruimtelijke ordening voor 16 uur per week voor de duur van vier maanden. De werkzaamheden hebben voor een groot gedeelte betrekking op (agrarische) initiatieven in het buitengebied. Maar de werkzaamheden kunnen ook betrekking hebben op stedelijk gebied.

Top