Home / Categorie "Nieuws en ontwikkelingen"

Nieuws en ontwikkelingen

Rekenkamer: marktwerking voor inburgering mislukt

Het inburgeren op de vrije markt dreigt compleet te mislukken. Het aantal mensen dat sinds de invoering van de nieuwe inburgeringswet voor het examen slaagt is gehalveerd: een schamele 39 procent nu, tegenover ruim 80 procent vóór de invoer van de wet. Dat werd maandag al duidelijk in de uitzending van Zondag Met Lubach, maar blijkt nu ook uit de officiële cijfers van de Rekenkamer. Het rapport (....
Lees verder...

Vluchtelingen en werk: een nieuwe tussenbalans

De Sociaal-Economische Raad heeft nog steeds grote zorgen over de aanpak waarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar werk worden geholpen. In het rapport Vluchtelingen en werk: een nieuwe tussenbalans signaleert de raad dat sprake is van een versnipperd beeld. Zo zijn de regionale verschillen nog altijd groot, de initiatieven vaak kleinschalig en is ook de continuïteit van de initiatiev...
Lees verder...

11 procent van statushouders heeft werk

11 procent van statushouders heeft werkAnderhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning in 2014 had gemiddeld 4 procent van de 18- tot 65-jarige asielzoekers werk. Een jaar later was dat opgelopen naar 11 procent. Veel statushouders zijn dan nog aan het inburgeren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, dat in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justit...
Lees verder...

Veel nieuwkomers worstelen met financiën

Schulden en weinig sociale contacten staan integratie in de weg. Gemeenten in Nederland moeten veel meer aandacht besteden aan de financiële problemen van nieuwkomers. Het systeem van zorgtoeslagen, naheffingen, eigen risico en afrekeningen is dusdanig complex dat nieuwkomers, die veelal de taal nog niet goed beheersen, snel schulden maken. Geldzorgen kunnen de verdere integratie van ...
Lees verder...

Bewindvoerders beschuldigen Groningen van broodroof

Bewindvoerders beschuldigen de gemeente Groningen ervan hun broodwinning af te pakken en sluiten juridische stappen niet uit.De gemeente wil niet langer de kosten vergoeden voor Stadjers met een minimuminkomen die bij particuliere bureaus onder bewind staan. Alleen wanneer Stadjers met 120 procent van de bijstandsnorm bij de Groningse Kredietbank onder bewindvoering staan, krijgen zij de kosten va...
Lees verder...

Eritrese statushouders hebben meer ondersteuning nodig bij integratie

Ruim 12.500 Eritreeërs vroegen tussen 2014 en 2016 asiel aan in Nederland. Het grootste deel krijgt een verblijfsvergunning en door gezinshereniging zal het aantal Eritrese statushouders de komende jaren toenemen. Twee onderzoeken, zowel van Kennisplatform Integratie & Samenleving als PreciesAdvies, tonen aan dat deze specifieke groep echt ondersteuning op maat nodig heeft bij de integratie.&n...
Lees verder...

In Koksijde is driekwart van de vluchtelingen aan het werk

Bijna driekwart van de volwassen vluchtelingen die in Koksijde, of daar in de nabijheid verbleven, zijn opgenomen in een integratie- of werkproject. Dat zijn de resultaten van een pilootproject in Koksijde, georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met onder meer VDAB, Syntra West en het Agentschap Integratie en Inburgering. Na de ervaring is een draaiboek opgesteld om uit te...
Lees verder...
Top