Ga naar hoofdinhoud

Arbeidsmarkt

Beautiful Minds BV zet zich in voor de re-integratie en participatie van cliënten. Dit doen wij al ruim vijftien jaar op lokaal niveau binnen de gemeentes waar anderstaligen woonachtig zijn. Wij ondersteunen bij vragen op het gebied van werk, inkomen, zorg en welzijn. Beautiful Minds BV werkt met een concept en methodiek waarin de zelfredzaamheid van een cliënt centraal staat. Landelijk zijn er veel ontwikkelingen gaande over de statushouder. Het huisvesten van statushouders heeft effect op andere beleidsterreinen waaronder participatie. Beautiful Minds BV heeft zich gespecialiseerd in het geven van workshops/trainingen gericht op participatie in eigen taal. De resultaten gericht op uitstroom naar werk en vrijwilligerswerk zijn uiterst positief. Om die reden delen wij onze groepsgerichte aanpak met andere gemeenten en welzijnspartners.

Beautiful Minds BV heeft een heldere manier van werken en een uitgesproken mening op het gebied van werkgelegenheid. Dat heeft alles te maken met onze achtergrond: al jarenlang ondernemen wij binnen de maatschappelijke sector waar kwetsbare groepen centraal staan. Economische onafhankelijkheid draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, vermindering van psychische klachten, herstel en kan het geluk positief beïnvloeden.

Job coaching

Als een client eenmaal op de werkvloer aan het werk is dan kan er een jobcoach worden ingezet. Een jobcoach begeleidt cliënten de werkvloer, in hun huidige baan of bij een nieuwe werkgever. Onze jobcoaches kunnen mensen begeleiden ook in hun moedertaal. Soms is dit nodig aan het begin van een loopbaan.

Taal & werk

Binnen onze methodiek van Taal & werk staan de behoeftes van de deelnemer en die van de werkgever centraal. Dit product zetten werkgevers vooral in wanneer een medewerker ingewerkt dient te worden. Waarbij het leren van instructies en werken in een team heel erg belangrijk is. Wij bieden begeleiding aan in alle voorkomende talen, Arabisch, Tigrinya, Turks en anderen.

De Nederlandse lessen zoals wij die kennen van de inburgering bieden wij aan in de vorm van toepasbare communicatieve vaardigheden.

Doelen van begeleiding op de werkvloer:

  • De communicatie wordt beter.
  • De werkinstructies worden beter begrepen.
  • De foutmarge beperken.
  • Een maximale inzetbaarheid van de collega statushouder.
  • Een positieve en productieve werksfeer op de vloer.

Het team waarmee de statushouder samenwerkt wordt betrokken in het coachingsproces. Collega’s krijgen tips om hun anderstalige collega (statushouder) te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Taalcoaching is succesvol wanneer het traject door het hele team wordt gedrage

VCA

VCA Basis examen Wanneer het VCA Basis examen met goed gevolg wordt afgerond dan wordt hiermee het VCA Basis diploma verkregen. Het VCA diploma is 10 jaar geldig. Het VCA Basis examen is als volgt opgebouwd:

Het VCA Basis examen bestaat uit 40 vragen
Er zijn meerkeuzevragen, matchingvragen, matrixvragen en ranking vragen
Bij het VCA Basis examen zijn maximaal 4000 punten te behalen
De deelnemer slaagt bij 2580 of meer behaalde punten 
De deelnemer heeft maximaal 60 minuten examentijd

Over Beautiful Minds BV

Wij werken met een unieke manier van uitwisseling van ervaringen, waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen. Onder de noemer vraag en aanbod scharen wij alles, in de breedst mogelijke betekenis ervan. De zorg voor elkaar staat centraal, net als het doorzettingsvermogen om samen een praktische oplossing te bedenken waar iedereen baat bij heeft.

Wij helpen u om uw financiële situatie weer op de rit te krijgen. Het individu staat voor ons centraal, ontkokerd denken en doen, de verbinding zoeken met de samenwerkingspartners in het belang van de cliënt
.

Neem contact met ons op

Binnen onze manier van werken staat maatwerk centraal. Dat wil zeggen dat wij voortdurend in gesprek zijn, om tot een passende oplossing te komen. Het delen van kennis door verbindingen aan te gaan maakt de samenwerking sterker in het voordeel van de klant. Kom een kijkje nemen bij ons in de keuken.

Back To Top