Skip to content

Landelijk zijn er veel ontwikkelingen gaande over de statushouder. Het huisvesten van statushouders heeft effect op andere beleidsterreinen waaronder participatie. Beautiful Minds B.V. heeft zich gespecialiseerd in het geven van workshops/trainingen gericht op participatie in eigen taal. De resultaten gericht op uitstroom naar werk en vrijwilligerswerk zijn uiterst positief. Om die reden willen wij ons groepsgerichte aanpak onder de aandacht brengen binnen de overheidsinstanties.

Voor vragen over de workshops kun je contact opnemen met Shami Rajab op 06-28 33 78 73, of stuur een email naar shami@bminspireothers.com

Klik hier voor het voorstel van workshops, leren participeren in de praktijk voor de doelgroep statushouders.

Back To Top