Skip to content
Reintegratie Coach

Al geruime tijd komen grotere aantallen asielzoekers naar Nederland. Dit stelt alle betrokken partijen voor een grote uitdaging: in de vreemdelingenketen, maar vooral ook in gemeenten, waar vluchtelingen die een vergunning tot voorlopig verblijf hebben gekregen zich vestigen. Gemeenten zijn op diverse manieren betrokken bij het proces van integratie in de Nederlandse samenleving, onder andere op het terrein van huisvesting, gezondheid(szorg) en onderwijs. Daarnaast zijn de gemeenten via de Participatiewet verantwoordelijk voor de ondersteuning van statushouders bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt.

Met de komst van grotere aantallen statushouders, vraagt dit om een vergrote inzet bij gemeenten, te meer omdat is gebleken dat de participatie op de arbeidsmarkt van vluchtelingen die al langer in Nederland zijn, ongunstig is.

Klik hier voor de enquête onder gemeenten over arbeidstoeleiding van statushouders.

Back To Top